DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Informatika v pětce

Základní pojmy

Seznámení s počítačem ZDE
Uvnitř počítače ZDE

Svět počítačů je plný zkratek. Zkus přiřadit zkratky k jejich popisům - ZDE
Další testíky vědomostí ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a ZDE

Základní pojmy, části počítače a přídavná zařízení
 
Studijní materiál
Počítač
 • je zařízení, které zpracovává počítačová data pomocí předem vytvořeného počítačového programu
 • zkratka PC = Personal Computer = osobní počítač - počítač, který slouží jednotlivcům
 • skládá se z hardwaru a softwaru
 • komunikuje s uživatelem prostřednictvím vstupních a výstupních zařízení
Hardware
 • hmotné vybavení každého počítače
 • jednoduše řečeno na hardware si můžete sáhnout
 • používá se zkratka HW
 • příklad: monitor, klávesnice, pevný disk, CD
Software
 • nehmotné vybavení každého počítače
 • jednoduše řečeno na software si nemůžete sáhnout
 • skládá se ze souborů, používá se zkratka SW
 • příklad: operační systém, textový editor, webový prohlížeč, počítačová hra
Vstupní zařízení
 • zařízení, které přijímá data od uživatele a předává je počítači
 • příklad: klávesnice, myš, mikrofon
Výstupní zařízení
 • zařízení, které z počítače předává zpracovaná data uživateli
 • příklad: monitor, tiskárna, reproduktory
Počítačová data
 • veškeré informace v digitální podobě, které jsou zpracovávána počítačem pomocí počítačového programu
 • data jsou zapsána v řadě bitů a uložena v operační paměti počítače nebo záznamovém médiu
Počítačový program
 • je seznam instrukcí, které provádí danou úlohu pomocí počítače
 • určuje, jak má počítač pracovat s počítačovými daty
 • počítačové programy jsou uloženy v tzv. spustitelných souborech
Soubor
 • ucelená část počítačových dat uložených na záznamovém médiu
 • každý soubor má svůj název, velikost (délku v bajtech)
 • název souboru se skládá ze jména (libovolné) a přípony (typ souboru) oddělených tečkou (např. dopis.doc)
 • soubory mohou být:
  • spustitelné (počítačové programy)
  • datové
   • systémové – potřebně pro programy
   • uživatelské – uložené uživatelem
 • pro větší přehlednost jsou soubory rozčleňovány do složek (též adresářů)
Bit
 • je nejmenší jednotkou počítačových dat
 • bit je reprezentován "jedničkou" nebo "nulou"
 • pro bit se používá zkratka "malé" b (1 b = 1 bit)
Bajt
 • jednotka určující velikost souboru
 • každý bajt potřebuje v informatice osm bitů dat (1 bajt = 8 bitů)
 • pro bajt se používá zkratka "velké" B (1 B = 1 bajt = 8 bitů = 8 b)
enlightenedPRO CHYTRÉ HLAVYenlightened
Kilobajt
 • vyjadřuje tisící násobek bajtu (1 kilobajt = 1 000 bajtů)
 • pro kilobajt se používá zkratka "kB" (1 kB = 1 kilobajt = 1 000 bajtů = 1 000 B)
Megabajt
 • vyjadřuje miliontý násobek bajtu (1 megabajt = 1 000 000 bajtů)
 • pro megabajt se používá zkratka "MB" (1 MB = 1 000 kB = 1 000 000 B)
Gigabajt
 • vyjadřuje miliardtý násobek bajtu (1 gigabajt = 1 000 000 000 bajtů)
 • pro gigabajt se používá zkratka "GB" (1 GB = 1 000 MB = atd.)
Terabajt
 • vyjadřuje biliontý násobek bajtu (1 terabajt = 1 000 000 000 000 bajtů)
 • pro terabajt se používá zkratka "TB" (1 TB = 1 000 GB = atd.)
 

Výuka on-line

 1. Co je to hardware? (prezentace) - ZDE
 2. Jak funguje počítač? Video - ZDE
 3. Seznámení s počítačem (prezentace + testík) - ZDE
 4. Uvnitř počítače (prezentace + testík) - ZDE
 5. Okolo počítače (prezentace) - ZDE
 6. Digitální svět (prezentace) - ZDE