DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Informatika v pětce

Obrázek

Vložení obrázku do dokumentu

Vložení obrázku provedete následujícím způsobem

Po vybrání pásu karet Vložení se vám zobrazí karta se všemi možnými prvky k vložení. Zde na kartě Ilustrace vyberete možnost Obrázek. Nyní si vyberete příslušný obrázek v počítači. Po jeho vybrání kliknete na tlačítko Vložit a obrázek se zobrazí v dokumentu.

TIP: Obrázek lze také vložit pouhým přetažením z průzkumníka Windows do textového editoru, vyžaduje zobrazení dvou oken vedle sebe.

Druhy obrázků

 • Obrázek – fotografie z PC
 • Klipart – jednoduchá ilustrační kresba obsažena v programu Word
 • Obrazec – 2D a 3D obrazce (čtverce, trojúhelníky, čáry, šipky)
 • Snímek obrazovky – umožnuje vložit celý nebo jen část aktuálního zobrazení obrazovky

Označení obrázku

Obrázek označíte tím, že na něj kliknete. Označený obrázek poznáte tak, že má v rozích kuličky.

Základní úprava obrázku (velikost a otočení)

Pokud chcete obrázek upravovat, tak pamatujte na to, že musí být vždy označen.

Velikost obrázku upravíte tak, že budete táhnout tečky v rozích obrázku, či obdélníčky ve střezích stran, až na místo kam chcete obrázek natáhnout.

Otočení obrázku se provede uchopením a pootočením zeleného kolečka nad středem horní strany obrázku.

Kopírování a mazání obrázku

Kopírování probíhá stejně jako u textu – obrázek označte a stiskněte klávesy Ctrl + C. Po umístění kurzoru na místo, kam potřebujete obrázek vložit, stiskněte klávesy Ctrl + V.

Obrázek smažete tak, že jej označíte a stisknete klávesu Delete.

Po označení obrázku se vám v pásu karet zobrazí nová karta „Formát“.

Na této kartě najdete vše potřebné k úpravě obrázků, můžete upravovat téměř všechny vlastnosti obrázku.

Vlastnosti obrázku:

Pozice

 • Rovnoběžně s textem – objekt je na řádku a vedle něj lze psát pouze jeden řádek
 • S obtékáním textu – objekt je obtékán textem , podle vybraného položky

Zalamovat text

 • Rovnoběžně s textem – objekt je posazený na řádek a vedle něj lze psát pouze jeden řádek
 • Obdélník – objekt je usazen v obdélníku, který obtéká text
 • Těsné – objekt je obtékán textem, podle zvolených hranic
 • Uvnitř -
 • Nahoře a dole – vedle objektu nebude žádný text, pouze pod a nad
 • Za textem – objekt bude přepsán textem, ale bude viditelný
 • Před textem – text bude překreslen obrázkem,  s objektem je možné volně hýbat

Ohraničení

 • Barva čáry
 • Tloušťka čáry
 • Styl čáry – tečkovaná, čárkovaná, čerchovaná, dlouhá přerušovaná

Efekty objektů 

 • různé grafické úpravy vloženého prvku

Grafické úpravy obrázku:

Opět na kartě „formát“ najdete i pokročilou grafickou úpravu obrázků.

 • Automatické opravy – umožňuje jednoduše upravit ostrost, jas a kontrast
 • Barva – umožňuje jednoduše upravit sytost, barevný odstín, přebarvení a průhlednost jedné barvy
 • Grafické efekty – předvolené grafické obrázky podle náhledu
 • Komprese obrázků – zmenší datovou velikost obrázku (nikoli rozměry!)
 • Změnit obrázek – zamění obrázek za jiný
 • Obnovit obrázek – obnoví původní nastavení vloženého obrázku
 • Odebrat pozadí – odebere Vámi vybranou oblast obrázku (vhodné na fotomontáže)
 • Rozložení obrázku – přednastavené rozložení obrázků a jejich popisů
 • Oříznout – oříznutí obrázku a potřebný kus
 • Vložit titulek – vloží název obrázku (lze později udělat výpis názvů)