DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Informatika v pětce

Jednoduchá údržba počítače

Testík znalostí on-line ZDE

MYŠ

Toto zařízení dostalo svůj název podle podoby s jedním malým zvířátkem. Nejstarší myši by bylo dnes přes 40 let.
1. myš je z roku 1968, její vynálezce se jmenuje Douglas Engelbart

Myš má za úkol předvádět stroji pohyb naší ruky a tak navozovat nám lidem dojem, že si na věci ukazujeme stejně jako to děláme v běžném životě. Tlačítky pak dáváme povely k akci.

Myš, kterou používají počítače typu Apple rozezná více gest.

KLÁVESNICE - ZDE

Pomocí klávesnice předáváme přístroji povely. Slouží tedy ke komunikaci - jsou to naše "tichá ústa". Skládá se ze symbolů, které používáme při mluvení. Pokud bychom zpomalili naši řeč, zjistíme, že vlastně říkáme jednotlivá písmenka stejně, jako když je mačkáme na klávesách.

ZNAKOVÁ ČÁST

MEZERNÍK - vkládá prázdný znak.
Každým stisknutím se rezervuje místo stejně jako u ostatních znakových kláves.

ENTER - při psaní vkládá nový řádek.

BACKSPACE - Maže znak od kurzoru VLEVO. Stojí-li kurzor na začátku řádky, spojí jej s předchozím.

CAPSLOCK - drží klávesu SHIFT pro psaní malých a velkých písmen. Je spojena s kontrolkou.

SHIFT - přepíná mezi horní a dolní částí klávesy. Používá se vždy spolu s další klávesou.

ESC - escape (eskejp), znamená: „utéct, uniknout“ ... nám zajistí bezpečný únik ze situace, ve které se ocitneme.

CTRL, ALT - se používají vždy v různých kombinacích s ostatními klávesami. Nemají žádnou konkrétní funkci.

OVLÁDÁNÍ KURZORU

ŠIPKY - Pohybují s kurzorem ve směru, který ukazují.
kurzor = ukazatel

DELETE - maže znak od kurzoru vpravo.

INSERT - zapíná / vypíná, vkládání / přepisování znaků.
Nové znaky mohou buď přepisovat staré nebo se k nim připojovat.  ( - vkládat mezi )

HOME / END - přesouvají kurzor na začátek / konec řádky

PAGE UP / PAGE DOWN - přesouvají kurzor o stránku  nahoru / dolů

NUM LOCK - zapíná / vypíná numerickou (číselnou) část klávesnice. Je spojena s kontrolkou.

MALÉ ETUDY PRO KLÁVESNICI - ZDE

Jednoduchá údržba počítače
Co nejvíce počítačům škodí?
•   Teplo
    Prach
    Magnetismus
    Atmosférická elektřina
    Voda a věci způsobující korozi
Mechanická údržba PC
Čistící prostředky a pomůcky
•    Čistící  a antistatické utěrky
•    Čistící hmota (tvarovatelná)
•    Čistící sprej
•    Štěteček
Čistící sada na DVD mechaniky
Údržba chlazení - ventilátor
Programová údržba PC
-pevný disk; zabezpečení proti virům
1. Odinstalování nepoužívaných programů
hry, zkušební verze programů, …
nutné odstranit korektně – odinstalační soubor nebo ovládací panely – Programy - Odinstalovat
 
C