DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Informatika v pětce

Úvod

Kritéria hodnocení v předmětu informatika

Práce v hodině:

  • dodržuje řád učebny
  • sleduje výuku a aktivně se jí zúčastňuje
  • používá správnou terminologii
  • správně používá ovládací prvky počítače
  • správně podle zadání a přehledně vypracovává úkoly
  • úkoly odevzdává včas v papírové (pracovní listy) nebo elektronické podobě grafikyamv@gmail.com
  • každý žák má založenu vlastní e-mailovou adresu a zná přihlašovací jméno i heslo
  • praktické zvládnutí osvojeného učiva
  • výsledky testů (dle potřeby)

Největší důraz je kladen na praktickou činnost žáka u počítače.

Pokud žák nestihne práci udělat při výuce informatiky (nebo se mu práce nezdařila na známku, kterou by chtěl), může úkol (až na výjimky – např. testy) udělat doma a zaslat ji (třeba za pomoci rodičů nebo kamarádů) emailem nejpozději do  příští hodiny nebo přinést na další hodinu do školy. Také může přijít v době výuky informatiky jiné 5. třídy a pracovat samostatně u volného PC (lépe po domluvě, počet volných PC je omezen). Důležité je novou látku si vyzkoušet a procvičit.

Pokud žák chybí, doplní si učivo dle informací na internetu nebo přijde za vyučující a domluví si konzultaci, neznalost učiva je omluvena pouze 1. vyučovací hodinu po absenci, další hodinu již je nutné látku znát a umět!

Dodatečné odevzdání práce není možné u TESTŮ, které je nutné udělat ve škole v hodině informatiky!

imageSurfuj bez nehod, e learning - ZDE

Kraje pro bezpečný internet - ZDE

 

imageSoutěž Bobřík informatiky - ZDE

TEST - ZDE

HESLO: cordliu